Accordeon Know-How

Leuk & Interessant

Accordeon informatie 

Accordion information

Op deze foto’s kun je goed zien hoe de accordeon er van binnen uitziet.

On these pictures you can see how the accordion looks from inside.

Deze diashow vereist JavaScript.

De accordeon werkt eigenlijk volgens hetzelfde principe als een mondharmonica waarbij door blaaslucht een zogenaamd tongetje in trilling wordt gebracht waardoor er een toon ontstaat.
Hoe langer de tong hoe lager de toon en hoe korter de tong hoe hoger de toon.

U ziet dat HIER

The accordion actually works according to the same principle as a mouth organ / harmonica where a so-called tongue is vibrated by blowing air, creating a tone.
The longer the tongue the lower the tone and the shorter the tongue the higher the tone. Click for example

Bij een accordeon blazen we niet zelf de lucht langs de tongen, maar doen we dit door het heen en weer bewegen van de balg.

With an accordion, we do not blow the air along the tongues ourselves, but we do this by moving the accordion bellows back and forth.

B7B1C2CD-BEF0-4226-A8E9-2E2BC739DCBD

Balg/ Bellow

In plaats van één rij tongen heeft de accordeon afhankelijk van de uitvoering twee, drie, vier of zelfs vijf verschillende tongenblokken die ten aanzien van elkaar allemaal iets anders gestemd staan.
Dit levert het authentieke accordeon geluid op zoals wij dit kennen.

Instead of one row of tongues, the accordion has two, three, four or even five different blocks of tongues that are tuned differently to each other, depending on the version.
This produces the authentic accordion sound as we know it.

de3c3b_7804d76fe92a438f96cfd2c0b04e521d.jpg_srz_2400_1800_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz

Tongenblokken/ Blocks of tongues

Het aan en uit schakelen van verschillende tongenblokken wordt gedaan met schakelaars op de accordeon die registers worden genoemd.

De tongenblokken kunnen op verschillende octaaf toonhoogten gestemd staan wat wordt aangeduid in de maatvoering 16 voet 8 voet en 4 voet, welke allemaal een octaaf toonhoogte verschil oplevert.

The switching on and off of different tongue blocks is done with switches on the accordion called registers.

The tongues can be tuned at different octave pitches, which is indicated in the  dimensions 16 feet 8 feet and 4 feet, which all produce an octave pitch difference.

In dit filmpje zie je hoe de voetjes bewegen op de tongenblokken als er een toets wordt ingedrukt. Ook zie je hoe er verschillende registers ingeschakeld worden en er een andere klank ontstaat.

In this video you can see how the feet move on the tongues when a key is pressed. You also see how different registers are switched on and a different sound is created.

Overzicht van een Klavier Accordeon (vooraanzicht waarbij de balg is weggelaten) met bijbehorende noten.

6ED69171-7DEE-450E-A3B7-B2D956C4C790

Links: Klavier met daarop de bijbehorende noten.

Midden: Registerknoppen

Rechts: Bassen met daarop de bijbehorende noten.

Op de accordeon wordt door middel van de rechterhand de melodie gespeeld en met de linkerhand de bassen en akkoorden.
De melodiekant kan zijn uitgevoerd met toetsen, de z.g. klavieraccordeons of met knopjes de z.g. knopaccordeons.

On the accordion the melody is played by the right hand and the basses and chords with the left hand.
The melody side can be performed with keys, the so-called keyboard accordions or with buttons the so-called button accordions.

A5591924-3E47-4DED-B8B5-5A45AE0784EF

De accordeon is te verkrijgen in verschillende grote die bij accordeons worden aangeduid door de aantal bassen.
Zo zijn er kleine 32 of 48 bas accordeons 72 of 80 bas accordeons of de wat grotere 96 en 120 bas accordeons.

The accordion is available in different sizes that are indicated by accordions by the number of basses.
There are small 32 or 48 bass accordions, 72 or 80 bass accordions or the larger 96 and 120 bass accordions.

Films – Movies – Films – Movies – Films – Movies – Films – 

B2E93792-6613-4FCC-9419-1DD7822A2CD2

Een filmpje waarin verteld wordt over de accordeon bij School TV (Dutch)

Klik hier/ Click here

Accordeon bouwer in Nederland, 1944 (Dutch)

Klik hier/ Click here

Nederland 2017, Accordeon bouwen voor Tren van Rowwen Hèze (Dutch)

Klik hier/ Click here

Accordeonbouw (Dutch & English)

Klik hier/ Click here

Accordeon stemmen/ repareren  (Dutch)

Klik hier/ Click here

Onderdelen van de accordeon

Parts of the accordion

img_1997

Webmaster AccorDean Deanne ©